Prøv en adfærdsanalyse 2).

  Profilanalysen indikerer fordelingen på de grundlæggende adfærdstyper, som alle er lige "rigtige"
  og siger noget om vore præferencer, ønsker og væremåde..

  I hver linie står 4 forskellige kendetegn - Vælg ét og kun ét i hver linie som du synes passer bedst på dig -
  hvis ikke der er nogen som passer, så vælg det mindst forkerte, det er kun dig selv som ser resultatet:
1.    Godmodig Ved meget Rigt følelsesliv Viljestyrke
2. Motiverende Målbevidst Grundig Rolig
3. Selskabelig Indsigtsfuld Praktisk forstand Beslutsom
4. Trofast Praktisk Observerende Omgængelig
5. Skarpsindig Inspirerende Pålidelig Stabil
6. Indlevelsesevne Livsdygtig Modig Analyserer
7. Systematisk Optimist Modtagelig Gå på mod
8. Uforsonlig Overfladisk Pågående Uforanderlig
9. Uomgængelig Upålidelig Uforståelig Egoistisk
10. Pessimistisk Stemningsfuld Selvoptaget Magelig
11. Materialistisk Fornøjelsessyg Hovmodig Dominerende
12. Rastløs Passiv Aggressiv Upåvirkelig
13. Upraktisk Hævngerrig Langsom Omskiftelig
14. Urolig Uselskabelig Ufleksibel Ubeslutsom
15. Medfølende Dynamisk Udadvendt Arbejdsom
16. Nøgtern Hjælpsom Hurtig Handlekraft
17. Dominerende Omhyggelig Fleksibel Drømmende
18. Fantasifuld Initiativrig Nysgerrig Stædig
19. Intuitiv Begejstret Venlig Ambitiøs
20. Visionær Konkret Kommunikerende Varm
21. Livlig Velovervejet Kærlig Fantasifuld

Når du har valgt i hver linie så tryk "beregn" for at se resultat :

  Denne lille profilanalyse er en interessevækker til en rigtig person analyse, som beskriver:
  • Nuværende styrker og udviklingsområder
  • Roller og samspil i teams og samarbejde
  • Motivationsfaktorer
  • Beslutnings- og kommunikationsstil

  Kontakt os for yderligere om individuel, personlig analyse.

   Steen Egeberg Karriereudvikling