Prøv en adfærdsanalyse

  Adfærdsanalysen indikerer fordelingen på de grundlæggende adfærdstyper, som alle er lige "rigtige"
  og siger noget om vore præferencer, ønsker og væremåde..

  I hvert felt står 2 forskellige adfærdstræk - Vælg i hvert felt det som du foretrækker - kun et svar.

  Hvis ingen af de to passer, så vælg det som er mindst forkert - det er kun dig selv som ser resultatet:  
Vidende
Venlig
Motiverende
Fantasifuld
Selskabelig
Initiativrig
Omgængelig
Stædig
Inspirerende
Fleksibel
Livsdygtig
Varm
Nysgerrig
Begejstret
Optimist
Ambitiøs
Rigt følelsesliv
Livlig
Grundig
Trofast
Indsigtsfuld
Dominerende
Drømmende
Velovervejet
Pålidelig
Levende
Modtagelig
Selvransagende   
Passiv
Aggressiv
Uforståelig
Upåvirkelig
Viljestyrke
Kommunikerende   
Målbevidst
Intuitiv
Beslutsom
Utålmodig
Visionær
Konkret
Skarpsindig
Alsidig
Modig
Kærlig
Pågående
Uselskabelig
Gå på mod
Omhyggelig
Robust
Udadvendt
Rolig
Medfølende
Dynamisk
Praktiske evner   
Observerende   
Arbejdsom
Hurtig
Stabil
Nøgtern
Hjælpsom
Handlekraft
Systematisk
Uforanderlig
Vurderende
Muligheder
Detaljer
Kreativ
Praktisk
Nyheder
Fakta
Opfinder
Bevarer
Ideer
Erfaring
Fremtiden
Her og nu
Det ukendte
Det kendte
Hurtigt
Roligt
Intuition
Fornuft
Spontan
Varm
Rationel
Følelser
Ærlig
Diplomatisk
Ret og rimeligt
Medfølelse
Objektiv
Personlig
Ser fakta
Støtter andre
Diskuterer
Undgår konflikter

  Når du har valgt i hver linie så tryk "beregn" for at se resultat

  Prøv en alternativ adfærdsanalyse her.

  Denne lille profilanalyse er en interessevækker til en rigtig person analyse, som beskriver:
  • Nuværende styrker og udviklingsområder
  • Roller og samspil i teams og samarbejde
  • Motivationsfaktorer
  • Beslutnings- og kommunikationsstil
  • Bevidst og ubevidst adfærd

  Kontakt os for yderligere om individuel, personlig analyse.

   Steen Egeberg Karriereudvikling